Mūsu mērķis

Viens cilvēks nevar izmainīt pasauli, bet viens cilvēks var palīdzēt vismaz vienam cilvēkam ar savām zināšanām, enerģiju un atbalstu. Mūsu mērķis ir palīdzēt pilnveidoties 100 000 personībām Latvijā. Dace Briede-Zālīte pasniedz lekcijas, interaktīvos seminārus un strādā individuāli. Mēs piesaistām arī profesionāļus projektā “Līderi jauniešiem”, lai ar vidusskolēniem dalītos savā pieredzē un palīdzētu nākotnes izvēlē. Mēs arī biznesa pasaulē palīdzam iedvesmot un apmācīt pārdošanas profesionāļus. Šobrīd vēl esam tikai ceļa sākumā.

Lai sasniegtu mūsu mērķi – 100 000 cilvēku, kam mūsu padoms ir noderējis, mums ir jāatrod daudz palīgu. Jo lielāki ir mūsu pūliņi, jo vairāk palīgu nāk talkā mums.

Un, ja katrs mēs iedvesmosim un pacelsim vienu, tad kopā mēs pacelsim pasauli!

Dace Briede-Zālīte