Uzzini vairāk Mūsu mērķis 24836
Sākums

Attīstības pārrunas

shutterstock_107279948

Pārdevēja stiprās puses un trūkumi stresa apstākļos pēc “DISC”metodes

Pārdevēji uzņēmumos izpilda dažādas lomas : jaunu klientu piesaiste (D2D, B2B, B2C, telemārketings , jauni klientu piesaiste, apkalpojot ienākošos zvanus vai klientu apkalpošanas centrus) ; esošo klientu apkalpošana, aizejošo klientu apkalpošana ar mērķi tos paturēt lojālus uzņēmumam.

Katrai no šīm lomām ir nepieciešams atbilstošs personības tips. Bieži praksē ir gadījumi, kad ļoti veiksmīgs pārdevējs, kas tiek pārcelts uz citu nodaļu, kur nepieciešams ir citādāks pārdevēja profils, pēkšņi paliek neefektīvs, ieraujas sevī vai aiziet no darba.

Kā maksimāli efektīvi izmantot savu Pārdošanas komandas resursu?

Pasaulē plaši pazīstamais psihometriskais tests „DISC”, kam pamatus ir izstrādājis amerikāņu pshihologs Viljams Mārstons ( William Moulton Marston) 1928.gadā. Vēlāk to ir pilnveidojis cits amerikāņu psihologs – Džons Geiers (John G. Geier).

Tests palīdz atbildēt uz jautājumiem par darbinieku uzvedību stresa apstākļos un spējām sakoncentrēt savus resursus darbam.

Ar testa palīdzību var precīzāk atlasīt darbiniekus pārdošanas un klientu apkalpošanas pienākumu veikšanai, stājoties darbā, kā arī iedos idejas turpmākajiem lēmumiem esošo darbinieku attīstībai un virzībai.

 

kocKoučings

Individuālās nodarbības pārdevējiem ar izaugsmes potenciālu:

Tie darbinieki, kuriem ir talants un spējas, bet kaut kas šobrīd viņus ir nobremzējis – individuālie personīgās izaugsmes treniņi viņiem ļaus atbrīvoties no iestrēgušām situācijām un atgūt enerģiju tālākam darbam. Optimālais nodarbību skaits – 6. Praksē jau pēc trešās vai ceturtās nodarbības ir redzami uzlabojumi. Starp nodarbībām ir 2 – 4 nedēļu starplaiks, lai iegūtās zināšanas pielietotu reālajā dzīvē un būtu mērāmi rezultāti.

Personīgās Attīstības plānu sastādīšana ātrākai rezultātu sasniegšanai:

Pēc tam, kad ir notikušas pārrunas ar darbiniekiem un izprastas jomas, kur nepieciešami uzlabojumi, mēs sastādām Personīgās Attīstības plānu. Vadītājiem tas būs praktiski izmantojams vadības instruments, kas tālāk palīdzēs monitorēt savas komandas darbu. Plaši izmantota prakse globālos uzņēmumos, lai precīzi definētu, ko uzņēmums sagaida no saviem darbiniekiem, kā arī vienotos par paredzamo atbalstu kompetenču celšanai.

 

profAmata atbilstības tests Profile XT

Profile XT ir unikāla metode ar kuras palīdzību var noteikt darbinieka personības atbilstību amatam. Metode ļauj precīzi nodefinēt jebkura amata prasības un pārliecināties par darbinieka atbilstību tieši šim konkrētajam amatam. Tests mēra ar darbu saistītās personības iezīmes, kas nodrošina sekmīgu darba sniegumu.

Profile XT mēra tās personības iezīmes, kuras nosaka cilvēka produktivitāti – domāšanas un spriešanas stilu, uzvedības iezīmes un profesionālās intereses.

Domāšanas stila skalas ir sekojošas:

 • mācīšanās indekss,
 • verbālās spējas,
 • verbālā domāšana,
 • skaitliskās spējas,
 • skaitliskā domāšana.

Uzvedības iezīmju sadaļā iespējams iegūt cilvēka raksturojumu šādās deviņās skalās:

 • enerģijas līmenis,
 • ietekme,
 • sabiedriskums,
 • vadāmība,
 • attieksme,
 • izlēmība,
 • neatkarība,
 • pielāgošanās,
 • objektivitāte.

Testa trešā sadaļa parāda, kuras no piedāvātajām sešām interešu jomām – uzņēmējdarbība, finanses un administrēšana, klientu apkalpošana, pētniecība, radošās vai mehāniskās intereses, cilvēku saista visvairāk.

Ar Profile XT testu ir iespēja izvērtēt darbinieka kompetences, iegūstot plašu informāciju par katra darbinieka potenciālu un attīstāmajām jomām. Izsmeļošās atskaitēs ir sniegti ieteikumi, kā tiešajam vadītājam vajadzētu strādāt ar konkrēto cilvēku, lai viņš varētu sasniegt maksimālos rezultātus!

 

 

Zvaniet mums: 29 404 368

Rakstiet mums: dace.briede.zalite@moresales.lv