Uzzini vairāk Mūsu mērķis 24836
Sākums

Attiecības

Semināros notiek radošs darbs ar sevi un sev apkārtējiem cilvēkiem. Šajās reizēs parasti tiek izpētīta kāda konkrēta tēma vai koncepcija un izvērtēta sava pieredze. Labākai domu apmaiņai tiek praktizēts izrunāt iepriekšējo pieredzi un jaunās atziņas kolektīvi. Jo mazākas grupas, jo individuālais atbalsts konkrēta gadījuma izpētē ir augstāks.

Personības testa gadījumā tiek piedāvāts vispārējs ieskats semināra veidā vai individuāla nodarbība katra atsevišķa gadījuma analīzei.

Jauniešiem

  1. Kā vieglāk izprast vienam otru (2 x 40 min.)
  2. Personības profila tests, kurš palīdz izprast sevi dažādās situācijās. (2 x 40 min.)

Vecākiem

  1. Sešas cilvēciskās vajadzības. Vajadzību izpratne, diskusija par pieredzētiem uzvedības modeļiem un to ierosinātājiem. Jaunu uzvedības modeļu modelēšana savai un citu pieredzei. (2,5 stundas)
  2. Seminārs pašapziņai. Nodarbības dos ierosmi, kā labāk izprast sevi un tuviniekus brīžos, kad jūtamies mazāk vērtīgi un atzīti. Labs seminārs tiem, kas grib sākt izmainīt šķietami iestrēgušas situācijas savā dzīvē. (2,5 stundas)

Skolotājiem (un citiem profesionāļiem, kuri strādā ar jauniešiem)

  1. Pētījums par pusaudžu šā brīža vajadzībām. Kā atšķirt cēloņus no reakcijām. Sešas cilvēciskās vajadzības. Jaunu atbildes reakciju modelēšana, apzinoties cēloņus. (2 stundas)
  2. Savas personības tipa tests un analīze pēc „DISC” metodes. Pārrunas par jaunatklāto un jaunu risinājumu meklējumi savam personības tipam. (3 stundas)
  3. Seminārs pašapziņai. Seminārs dos ierosmi, kā labāk izprast sevi un tuviniekus brīžos, kad jūtamies mazāk vērtīgi un atzīti. Labs seminārs tiem, kas grib sākt izmainīt šķietami iestrēgušas situācijas savā dzīvē. (2,5 stundas)

Pieteikšanās un papildu informācija

Tālrunis: 29 404 368
E-pasts: dace.briede.zalite@paceltpasauli.lv