Uzzini vairāk Mūsu mērķis 24836
Sākums

[ARHĪVS] 2013.GADA RUDENS / ZIEMAS PROGRAMMA

SEMINĀRS PEDAGOGIEM PAŠAPZIŅAS CELŠANAI

Trenere – Dace Briede-Zālīte, Londonas Koučinga akadēmijas akreditācija

Laiks

Tēma

Rezultāts

2 stundas

 • Kā attīstīt sevī ieradumu : domāt un uzvesties pārliecināti?
 • Kas ir stereotipiskie uzskati? Kā tie radušies?
 • Trīs soļi iekšējo bloku noņemšanai (atpazīšana, apstrīdēšana, jaunu – uzskatu – paradigmu veidošana).
 • Izpratne par to, kā darbojas cilvēka prāts un pozitīvā domāšana.
 • Izpratne, kā iekšējais negatīvais dialogs un bailes nobremzē darba spējas un pārliecību par saviem spēkiem.
 • Kopīgs vingrinājums stereotipisko uzskatu izpratnei.
 • Darbs mazās grupās pa 3 ar mērķi – izrunāt, kas ir manas vērtības un uzskati, un kā iepriekšējos negatīvos uzskatus nomainīt ar jaunu – pozitīvu skatu uz situāciju.
 • Aktivizēta domāšana un enerģizēts prāts.

 

15 minūtes

Pauze

 

2 stundas

 • Kā trūkstošas prasmes var  samazināt pašapziņu? (Instruments„DAC” faktors);
 • Kā uzvedas cilvēki ar pārāk lielu un pazeminātu pašapziņu? Atziņas no Kalifornijas Universitātes „Rowntree” pētījuma.
 • Pašapziņas tests.
 • Kā, mainot fokusu, mainās mana domāšana un spējas?

 

 • Izpratne, kā veidojas pārliecināta uzvedība;
 • Iegūtas zināšanas par cilvēciskajām reakcijām pašapziņas krituma gadījumos;
 • Apzinātas personīgās izaugsmes jomas, daloties pieredzē ar kolēģi vingrinājuma laikā;
 • Iegūts mērījums savai šī brīža pārliecībai par sevi (pašapziņas tests);
 • Apgūti praktiski instrumenti un tehnikas savas pašapziņas celšanai.

DAŽĀDU PERSONĪBU TIPI PĒC „DISC” METODES

Pasaulē plaši pazīstamais psihometriskais tests „DISC”, kam pamatus ir izstrādājis amerikāņu pshihologs Viljams Mārstons ( William Moulton Marston) 1928.gadā. Vēlāk to ir pilnveidojis cits amerikāņu psihologs – Džons Geiers (John G. Geier).

Tests palīdz atbildēt uz jautājumiem par cilvēka uzvedību stresa apstākļos un spējām sakoncentrēt savus resursus darbam.

Iegūtās zināšanas iedos idejas turpmākajiem lēmumiem , kā labāk veidot saskarsmi, kā arī iedos izpratni, kā veiksmīgāk paust savas idejas un panākt rezultātu no citiem.

Laiks

Tēma

Rezultāts

 

Laiks – 2 stundas.

 • Kā labāk atpazīt dažādus personību tipus? Kā labāk izprast citus?
 • Mani trumpji un trūkumi stresa un pārmaiņu laikā.
 • Kā labāk sadarboties ar otru, ja zinām viņa stiprās un vājās puses?
 • Psihometriskais tests „DISC”.

 

 • Iegūta izpratne, kā dažādi personību tipi reaģē jaunos apstākļos un kā, kad iestājas rutīna?
 • Iegūti grafiski rezultāti un izpratne, kā mans personības tips uzvedas pārmaiņu laikā? (Aizpildīsim testu un uzzināsim, kas tieši ar mani notiek stresa situācijās?)
 • Apgūtas praktiskas zināšanas, kā šis instruments var palīdzēt pedagoga darbā.

 

 

 

  

Vairāk par lektori var uzzināt šeit: http://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/komanda/

FaceBook Twitter