Uzzini vairāk Mūsu mērķis 24836
Sākums

22.02.2011. Cēsu un Valmieras izglītības iestāžu direktori un vadība

 22.02.2011. Seminārs: Sešas cilvēciskās vajadzības un pētījums par Latvijas jauniešu vajadzībām. Cēsu un Valmieras izglītības iestāžu direktori un vadība.

Ļoti interesants pētījums par Latvijas skolēnu vajadzībām. Baiba Valpētere, Valmieras PII „Buratīno”

Ļoti aktuāla tēma visos vecumposmos. Paldies par strukturēto informāciju! Sarmīte Indriksone, Valmieras PII „Sprīdītis”

Vairāk par šo tēmu jārunā ar pedagogiem, vecākiem, jo bērnudārzā milzīgs ieguldījums bērna nākotnē ir tieši atkarīgs no pieaugušo zināšanām un informētības. Seminārs patika! Elita Skrastiņa, Valmieras PII „Ezītis”

Ļoti pārliecinošs izklāsts. Ar aizrautību klausījos, cenšoties neko nepalaist garām. Profesionāls pasniegšanas stils. Brīnišķīgs seminārs – saturs un komunikācija. Paldies! Solveiga Lejiete

Seminārs vēl vairāk pārliecināja mani, ka esmu uz pareizā ceļa. Paldies lektorei par šīs ticības nostiprinājumu! Viktors Litaunieks

Ļoti jauks informācijas pasniegšanas veids. Seminārā saņēmām jaunu informāciju, kas liek domāt par sevi, savu ģimeni un savu darba vietu. Paldies! Rudīte Markus

Seminārs ir lielisks ieskats plašākā tēmā par cilvēka pamatvajadzībām. Ārkārtīgi interesanti bija palūkoties no šīs puses uz cilvēka personību. Guna Āboliņa